Zrealizowane projekty

Transporter paliwa

Nowy układ transportujący paliwa alternatywne do wymiennika ciepła zwiększający wydajność i niezawodność

Nowy elewator do dozowania Paliw Alternatywnych.

CEL
Wymienić istniejący elewator kubełkowy o niskiej przepustowości na nowe urządzenie o wysokiej wydajności i niezawodności do podnoszenia impregnowanych Paliw Alternatywnych na wysokość +16m.

JAK
Zaprojektować i wybudować nową linię technologiczną dopasowaną do warunków obiektowych.

ZAKRES
- Technologia procesu, analiza podestu palacza
- Projekt budowlano-konstrukcyjny
- Produkcja i wybór urządzeń
- Demontaż istniejących urządzeń, montaż nowych urządzeń oraz konstrukcji
- Modernizacja obwodów zasilających
- Programowanie sterowników wagowych i przetworników częstotliwości
- Project Management
- Uruchomienie i testy wydajnościowe