Zrealizowane projekty

Szybkie przejście od B&R do zysków?

Całkowicie automatyczny system próbkowania paliw alternatywnych - DISPROBATOR

CEL
Stworzyć w pełni automatyczny (i ręcznie sterowalny) system próbkowania Paliw Alternatywnych

JAK
Na bazie wymiarów ciężarówki i dostępnej przestrzeni obiektowej zaprojektować dedykowaną konstrukcję wsporczą z innowacyjnym kontrolowalnym systemem pobierania próbek DISPROBATOR opartym na bazie suwnicy

ZAKRES
- Projekt wielobranżowy
- Rozwój nowego urządzenia – DISPROBATOR
- Produkcja i montaż
- Project Management
- Uruchomienie i testy wydajnościowe