Zrealizowane projekty

Projekt węzła betoniarskiego

Węzeł Mieszania Cementu – Modernizacja całego węzła betoniarskiego, relokacja urządzeń z użyciem skanowania 3D

Węzeł Mieszania Cementu – Modernizacja całego węzła betoniarskiego, relokacja urządzeń z użyciem skanowania 3D

CEL
Zintegrować urządzenia mobilnego węzła mieszania cementu w istniejąca infrastrukturę drugiego węzła

JAK
Inwentaryzacja obiektów, analizy i integracja systemów poprzez połączenie modeli 3D. Projekt konstrukcyjno-budowlany oparty o modele 3D

ZAKRES
- Skanowanie 3D istniejącego zakładu
- Skan 3D instalacji mobilnej
- Integracja modeli 3D
- Projekt nowej konstrukcji wsporczej dla urządzeń
- Modelowanie 3D z uwzględnieniem skanów i nowej konstrukcji
- Uwzględnienie wpływu zależności procesowych i bezpieczeństwa
- Zatwierdzenia