Zrealizowane projekty

Projekt systemu odpylania

Projekt i wykonanie instalacji elektryki i automatyki systemu odpylania

 

Wymiana układów zasilania i sterowania wraz z implementacją w sterownikach DCS/PLC dla nowych systemów odpylania zainstalowanych na 5 wydziałach produkcyjnych.

CEL
Zaprojektować i wdrożyć układy zasilania i sterowania dla nowo instalowanych urządzeń i systemów odpylających. Zaimplementować logikę sterującą i zależności procesowe

JAK
Nowe systemy EL&A i sterowników programowalnych zostaną zaimplementowane jako rozszerzenie istniejącej infrastruktury zakładowej

ZAKRES
- Projekt układów zasilania i sterowania, diagramy funkcyjne i zależności procesowe
- Trasy kablowe i kable
- Szafy sterownicze i zasilające, sterowanie lokalne i zabezpieczenia
- Upgrade i oprogramowanie PLC
- Wdrożenie podczas przerw w pracy układu
- Uruchomienie i testy wydajnościowe