Zrealizowane projekty

Projekt RDF

Zaprojektowanie i dostawa linii dozowania paliw alternatywnych RDF.

Magazynowanie i dozowanie RDF do palnika pieca obrotowego – nowa linia dozowania

CEL
Wymienić istniejącą linię (5.5 t/h) na nowy system o zdolności dozowania Paliw Alternatywnych (zielona energia głównie pod postacią mokrego i suszonego RDF) na poziomie 10t/h

JAK
Zaprojektować i wybudować nową linię technologiczną dopasowaną do warunków obiektowych

ZAKRES
- Technologia procesu, analiza podestu palacza
- Projekt budowlano-konstrukcyjny
- Produkcja i wybór urządzeń
- Demontaż istniejących urządzeń, montaż nowych urządzeń oraz konstrukcji
- Modernizacja obwodów zasilających
- Programowanie sterowników wagowych i przetworników częstotliwości
- Project Management
- Uruchomienie i testy wydajnościowe