Zrealizowane projekty

Poczta pneumatyczna

System poczty pneumatycznej w istniejącym zakładzie produkcyjnym

Instalacja poczty pneumatycznej dla całego zakładu – projekt pod-klucz.

CEL
Zaprojektować i zainstalować rurowy system transportu próbek ze wszystkich wydziałów zakładu do laboratorium

JAK
Przeanalizowanie istniejących formatów dokumentacji i pomiarów inwentaryzacyjnych pozwoli na stworzenie skompilowanego modelu i modelu 3D. Znalezienie takiej organizacji prac aby wykonać montaż podczas pracy zakładu

ZAKRES
- Pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń
- Konwersja istniejącej dokumentacji do 3D
- Kompilacja, łączenie i modelowanie 3D
- Rysunki zestawieniowe i dokumentacji warsztatowa
- Produkcja, Project Management, montaż
- Uruchomienie i testy wydajnościowe