Zrealizowane projekty

Modernizacja z optymalnym CAPEX’em

Modyfikacja istniejących urządzeń dla paliw alternatywnych w celu zwiększenia wydajności dozowania

Magazynowanie i Dozowanie RDF do palnika pieca obrotowego – zwiększenie wydajności.

CEL
Zwiększyć substytucję pyłu węglowego (główne paliwo). Wydajność dozowania paliw alternatywnych (zielona energia głównie pod postacią mokrego i suszonego RDF) musi wzrosnąć o 20%

JAK
Modyfikacja istniejących urządzeń z uwzględnieniem zmian kluczowych podzespołów urządzenia dozującego

ZAKRES
- Projekt i analizy dla dedykowanych rozwiązań maszynowych
- Produkcja
- Demontaż, modyfikacja i montaż urządzeń oraz konstrukcji
- Modernizacja obwodów zasilających
- Programowanie DCS/PLC, sterowników wagowych i przetworników częstotliwości
- Project Management
- Uruchomienie i testy wydajnościowe