Zrealizowane projekty

Dozowanie paliw alternatywnych

Opracowanie nowego urządzania dozującego paliwa alternatywne do komory wymiennika

Zaprojektowanie i dostawa nowego urządzenia do magazynowania i dozowania mieszanych Paliw Alternatywnych do wymiennika.

CEL
Zaprojektować i dostarczyć nowo zaprojektowane urządzenia do magazynowania i dozowania pneumatycznego mieszanych paliw alternatywnych (RDF i ścinki opon) do wymiennika. Transport pneumatyczny na dużą odległość powyżej 120m i wysokość 30m

JAK
Zaprojektować i wyprodukować nowe urządzenia technologiczne firmy CREADIS

ZAKRES
- Technologia procesu
- Rozwój nowych urządzeń – dozownik DISBIN i podajnik celkowy
- Produkcja i montaż
- Project Management
- Uruchomienie i testy wydajnościowe