Mechanika

Analiza wytrzymałościowa i wymiarowanie

Ofertujemy analizę wytrzymałosciową i wymiarowanie dla m.in.:

  • Elementów maszyn
  • Konstrukcji stalowych
  • Połączeń spawanych
  • Połączeń śrubowych

Nasza kadra inżynierska specjalizuje się z analizie elementów poddanych obciążeniom statycznym i dynamicznym. Analiza metodą elementów skończonych przeprowadzana jest w środowisku oprogramowania ANSYS. Dla analizy prototypów oraz istniejących konstrukcji oferujemy badania odkształceń przy pomocy tensometrów.