Współpraca

Warunki umowne

Przed rozpoczęciem projektu zawierana jest umowa obejmująca zakres zadań i fakturowanie. Forma takiej umowy jest dostosowana do konkretnego zadania i etapu projektu. Generalnie, stosowana jest jedna lub kilka spośród poniższych czterech form umów, lub często połączenie tych form:

Fakturowanie w oparciu o czas pracy
Stosowane praktycznie wobec wszystkich zadań konsultacyjnych i projektów, dla których nie określono zakresu i ostatecznej treści.

Fakturowanie w oparciu o czas pracy, z pułapem
Najczęściej stosowane, kiedy, np. CREADIS ma wyznaczoną ilość czasu na opracowanie nowych rozwiązań lub wdrożenie redukcji kosztów dla maszyn i produkcji, itp.

Stała cena
Stosowana wobec projektów, które mogą być opisane tak dokładnie, że zarówno klient, jak i CREADIS zgadzają się na zawartość i zakres.

Fakturowanie motywacyjne
Typowo stosowane tam, gdzie CREADIS otrzymuje zapłatę według normalnej lub nieznacznie zredukowanej stawki.