Współpraca

Projekty zlecane na zewnątrz

CREADIS realizuje zadania dla klientów w formie pełnych projektów lub indywidualnych etapów w biurach własnych CREADIS. Posiadamy szerokie doświadczenie w ścisłym dopasowywaniu oczekiwań do danego zadania lub podprojektu i wykorzystujemy sprawdzone narzędzia projektowe do uzyskiwania efektywnych, przejrzystych i przewidywalnych wyników projektu.

'Zaletą zlecenia projektu na zewnątrz - do CREADIS jest to, że zadanie zostanie zrealizowane w efektywnym środowisku rozwoju z wyłącznym ukierunkowaniem na wdrożenie projektu. Często występują krótkie czasy realizacji, a klient płaci tylko za czas, w którym efektywnie pracujemy nad projektem. CREADIS jest również w stanie regulować poziomy zasobów i kwalifikacji przez cały czas trwania projektu tak, aby dostosować się do ostatecznego terminu wyznaczonego przez klienta.

Projekty zlecane na zewnątrz typowo obejmują kilka kompetencji CREADIS i mogą również obejmować małe prototypy, modele, makiety lub produkcje próbne.