Współpraca

Pod klucz

CREADIS wytwarza i dostarcza gotowe maszyny specjalnego przeznaczenia, wyroby lub prototypy. Projekt dostawy jest realizowany w biurach własnych CREADIS, a CREADIS zapewnia zaangażowanie właściwych pracowników i dostawców. Tak więc realizujemy projekt, w bardzo niewielkim stopniu korzystając z zasobów organizacji klienta. 

Gwarantujemy, że procesy w naszym rozwiązaniu projektowym przebiegają płynnie, zgodnie ze sprawdzonym modelem projektowym. Daje to klientowi ustrukturyzowany i jednolity proces projektowy, jednocześnie zapewniając, że ostatecznie dostarczymy uzgodniony produkt w uzgodnionym czasie. 

Dla większych projektów zawsze przygotowujemy analizę wstępną obejmującą identyfikację potrzeb i oczekiwań, obliczenia oraz ocenę ryzyka. Pozwala to określić właściwą cenę oraz realistyczne oszacowanie godzin przed wzajemnym zobowiązaniem się przez CREADIS i klienta do realizacji pełnego projektu. Nasze doświadczenie wykazało, że taka analiza wstępna zawsze ostatecznie się zwraca.