Współpraca

‘Hotel’ projektowy

W CREADIS możesz zarejestrować się do ‘hotelu’ projektowego, gdzie wszystkie kompetencje i całe zaplecze CREADIS znajdują się tuż za progiem, wraz z wysokim poziomem dyskrecji i poufności.

‘Hotele’ projektowe CREADIS oferują wyjątkowe możliwości w zakresie innowacji, gdzie klient może uzyskać dostęp do odpowiednich zasobów pracowniczych i osób podejmujących decyzje i w pełni skoncentrować się na projekcie rozwoju.

Opcję stanowi również utworzenie zespołu projektowego z pracownikami CREADIS, gdzie CREADIS udostępni dla potrzeb projektu niektórych spośród najlepszych inżynierów. Inżynierowie CREADIS posiadają doświadczenie w różnych branżach i na różnych kontynentach i rzucają wyzwanie naszym klientom, jeżeli chodzi o rozwijanie lub optymalizację nowych albo istniejących wyrobów. Jest to metoda współpracy, która wielokrotnie sprawdziła się zapewniając rozpęd i redukcję kosztów, a także skrócony czas wprowadzenia produktu na rynek.

Wszystkie ‘hotele’ projektowe posiadają dostęp do niezbędnego sprzętu IT, a także indywidualną kontrolę dostępu oraz instalacje IT dla zapewnienia wysokiego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych. Ponadto, istnieje dostęp do najnowocześniejszej instalacji i urządzeń do prób, oraz do laboratorium sprzętowego.

Korzyści płynące z ‘hotelu’ projektowego są następujące:
• Wszystkie odpowiednie zasoby pracownicze i osoby podejmujące decyzje razem w tym samym czasie i w tym samym miejscu
• Możliwość stworzenia środowiska, gdzie na projekt rozwoju zwraca się pełną uwagę
• Możliwość osiągnięcia ekstremalnie szybkiego postępu
• Skrócenie czasu opracowania, które skutkuje krótszym czasem wprowadzenia produktu na rynek
• Koszty ulegają znaczącemu zmniejszeniu, gdy proces opracowania jest szybki
• Pracownicy klienta uzyskują możliwość pracy w środowisku, gdzie wyłączny nacisk kładzie się na wdrożenie projektu

Zarejestruj się w ‘hotelu’ projektowym CREADIS, gdzie możesz zapewnić pełną uwagę dla swojego projektu w innowacyjnym i kreatywnym środowisku i jednocześnie uzyskać skrócenie czasu opracowania i zmniejszenie kosztów.