Współpraca

Globalny Zespół CREADIS

Wirtualny ‘hotel’ projektowy.

Globalny Zespół CREADIS stanowi rozwiązanie ponad granicami, gdzie łączymy nasze międzynarodowe oddziały.

Globalny Zespół CREADIS to wirtualny ‘hotel’ projektowy, gdzie pracownik CREADIS u klienta organizuje zadania i pozyskuje wiedzę od kolegów z różnych krajów. CREADIS dysponuje jednymi z najlepszych inżynierów na wszystkich poziomach wykształcenia: licencjatów, magistrów i doktorów inżynierii mechanicznej, elektrycznej i automatyki, sprzętu i oprogramowania, projektowania przemysłowego oraz zarządzania projektami. Nasi pracownicy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne i specjalizację w ich konkretnych dziedzinach wiedzy, z czego korzysta nasz Globalny Zespół.