Współpraca

DIScover

Rozwiązania przyszłości są tworzone w DIScover.

W CREADIS dysponujemy najnowocześniejszym centrum innowacji DIScover, które daje naszym klientom możliwość wyrwania się z codziennego otoczenia i wejścia w ośrodek stymulujący kreatywność i tworzenie pomysłów.

W DIScover prowadzimy naszych klientów przez innowacyjny proces. Od pomysłu do koncepcji, opracowania i ostatecznie do rozwiązania dodającego wartość.

Mechanizmy innowacyjności są projektowane w sposób pozostawiający miejsce na ambitne przemyślenia i rozwijanie pomysłów, który również ułatwia opracowywanie procesów, koncepcji i metod. W DIScover mogą być organizowane warsztaty i szkolenia zapewniające wielkie korzyści, ponieważ jest to właściwe środowisko dla innowacyjnego i nieszablonowego myślenia.

CREADIS posiada doświadczenie z różnych sektorów przemysłu i kontynentów. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę, aby zmobilizować naszych klientów do podejścia do nowych technologii i możliwości w istniejących, jak i nowo opracowywanych wyrobach.

Chcemy Cię zapytać:
• W jaki sposób gwarantujesz trwałość wyrobów? W odniesieniu do konkurencji / klientów / sytuacji rynkowej w okresie 5 do 10 lat?
• Jak unikasz ciągłych, krótkookresowych aktualizacji – wersja 2.1, 2.2?
• Czy pozwolisz CREADIS sprawdzić swoje pomysły dotyczące przyszłego wyrobu, zanim go wdrożysz i wyprodukujesz?

Niech DIScover stanie się częścią twoich najbliższych projektów.