Współpraca

Długoterminowe partnerstwa

Niezależnie od zwykłych umów zawieranych do konkretnych projektów, CREADIS chce uatrakcyjnić dla klientów zawieranie długoterminowego partnerstwa. Robimy, co tylko możliwe, aby spełnić oczekiwania naszych klientów i tym samym oferujemy duży wybór atrakcyjnych modeli dla zwiększenia obustronnego rozwoju i wydajności oraz usprawnienia współpracy.

Zwykle zawieramy z naszymi klientami jedną z trzech rodzajów umów:

• Efektywne umowy ramowe z usprawnioną współpracą. Duże obroty mogą zapewnić rabaty.
• Umowy partnerskie, które mogą pomóc w osiągnięciu szybkiego i obustronnego rozwoju metod i kompetencji.
• Umowy serwisowe, które gwarantują optymalne finansowo i bezpieczne operacje.