Usługi

DISway

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, opracowaliśmy szereg procesów, koncepcji i metod, które skracają czas wprowadzenia produktu na rynek, wysoką wydajność i innowacyjne rozwiązania – nazywamy to DISway. 

DISway obejmuje szereg znormalizowanych procesów, które można dostosować do procesów konkretnego zadania oraz do procesów klienta, jego wymagań i życzeń. Pomaga to w zapewnieniu możliwie jak najlepszego postępu i wyników dla projektu. Niemniej jednak, jesteśmy również zadowoleni korzystając z własnych procesów i modeli projektów klienta, jeżeli jest to wymagane.

DISway lub Twój sposób!