Przemysł

Wyroby medyczne

Marka CREADIS posiada rozległe i długoletnie doświadczenie w branży medycznej w zakresie projektowania/opracowania, wdrażania, uruchamiania oraz rozwoju:

• Zaawansowanych systemów produkcyjnych o globalnym charakterze zastosowania

• Innowacyjnego sprzętu laboratoryjnego o wysokiej jakości wykonania i pozwalającego na świadczenie jeszcze lepszych usług swoim klientom

• 
Wyrobów przemysłu dentystycznego, które znajdą zastosowanie na szeroką skalę – począwszy od niewielkich i prywatnych gabinetów stomatologicznych, a skończywszy na dużych klinikach czy placówkach o charakterze oświatowym (np. uczelnie wyższe)

• 
Sprzętu jednorazowego użytku, umożliwiając w bezpieczny i higieniczny sposób na wykonywanie istotnych zabiegów, dbając o BHP przemysłowe pacjentów i osób świadczących usługi

• 
Dużej liczby wyrobów medycznych dla produkcji o dużej i małej skali, w zależności od aktualnego zapotrzebowania rynku i konkretnego zleceniodawcy

• 
Wszelkiego rodzaju produktów socjalnych, niezbędnych dla każdego pracownika i zaplecza każdej placówki świadczącej usługi medyczne, co 

Zakres kompetencji właściwych dla branży
CREADIS to marka mająca spore doświadczenie w branży wyrobów medycznych, czego dowodem jest wieloletnia współpraca z wieloma Zleceniodawcami. Z naszej strony oferujemy przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które pozwalają należycie zoptymalizować cele Klienta, a w głównej mierze, zaprezentować nowe i być może dotychczas nieznane rozwiązania. Co wchodzi w zakres usług CREADIS?

• 
Zajmujemy się szczegółowym opracowaniem każdego przedstawionego pomysłu, począwszy od planowania i fazy wstępnej do momentu wcielenia go w życie i wprowadzenia na rynek (włączając w to właściwą i wymaganą certyfikację), nie zapominając o deklaracji zgodności w celu potwierdzenia, że dany wyrób medyczny spełnia niezbędne wymagania stosowne do aktualnych przepisów prawnych

• 
Posiadamy certyfikat ISO 9001 DNV – procesowe podejście, które jest niezbędne do odpowiedniego rozwoju, wdrożenia i poprawy skuteczności w prawidłowym funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością

• 
Gwarantujemy wiedzę w zakresie GxP (tzw. dobre praktyki) opierającej się na znajomości przepisów prawnych, rozporządzeń i aktualnych wytycznych, które umożliwiają regulację różnych obszarów badań, rozwoju, testów, a także testowania, wytwarzania i dystrybucji, co pozwala projektowanie zgodne z zasadami GMP (tzw. dobra praktyka wytwarzania)

• 
Posiadamy zespół wyspecjalizowanych projektantów przemysłowych, którzy kładą nacisk na czynnik ludzi oraz odczucia pracowników, co ma niewątpliwe znaczenie dla BHP przemysłowego i prawidłowego funkcjonowania każdej firmy

• 
Porównywanie sposobów wytwarzania poszczególnych części danego produktu na podstawie wykorzystania różnych materiałów i surowców, co pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego pod kątem wydajności, czasu trwania oraz jego ergonomii (tzw. projektowanie dla produkcji – DFMA)

• 
Zespół doświadczonych analityków bezpieczeństwa maszyn, który umożliwiają dokładne i precyzyjne badania oraz analizy z zakresu FEM/FEA, CFD

• 
Realizujemy opracowania i rozwój produktów prototypowych, pozwalając na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i wyznaczanie nowych trendów dla danej branży

• 
Zapewnienie wysokiego poziom rozwoju w zakresie HW/SW z rozbudowaną siecią podwykonawców zgodnych z ISO 13485, co umożliwia przestrzeganie międzynarodowych norm i wymagań dotyczących wyrobów medycznych, a także gwarancję najwyższej jakości wyrobów oraz zgodność zarówno z wymogami prawnymi (tzw. deklaracja zgodności) jaki i oczekiwaniami klientów

• 
Opracowanie narzędzi z tworzyw sztucznych, umożliwiając sprawdzenie nowych rozwiązań oraz minimalizację kosztów produkcyjnych

• 
Obliczenia i analizy tolerancji w zakresie technologii maszyn, opierające się na doborze odpowiedniego pasowania elementów łączonych, co wpływa na bezpieczeństwo maszyny i pracownika

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:

 

Marcin Śniady

Department Manager