Przemysł

Wyroby medyczne

CREADIS posiada rozległe doświadczenie w branży medycznej w zakresie:

• Uruchamiania systemów produkcyjnych
• Opracowywania sprzętu laboratoryjnego 
• Wyrobów przemysłu dentystycznego 
• Sprzętu jednorazowego użytku  
• Opracowywania wyrobów medycznych dla produkcji dużej i małej skali
• Produktów socjalnych

Zakres kompetencji właściwych dla branży:

• CREADIS opracowuje pomysły od fazy wstępnej do wprowadzenia na rynek, włącznie wymaganą certyfikacją
• Certyfikat ISO 9001 DNV
• Zasoby zgodne z wymaganiami GxP dla norm GMP
• Projektanci przemysłowi, którzy kładą nacisk na czynnik ludzki/odczucia
• DFMA (projektowanie dla produkcji)
• Analitycy FEM/FEA, CFD
• Opracowanie prototypu
• Wysoki poziom rozwoju HW/SW z sieciami podwykonawców ISO 13485
• Opracowanie narzędzi z tworzyw sztucznych
• Obliczenia i analizy tolerancji

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:

 

Lars Tilling

DIS København