Przemysł

Produkcja żywności

CREADIS opracowuje zaawansowane maszyny i systemy dla potrzeb produkcji żywności i dysponuje rozległym doświadczeniem w następującym zakresie:

• Maszyn/systemów produkcyjnych
• Identyfikowalności
• Higieny/czystości (CIP)

Zakres kompetencji właściwych dla branży:

• Bezpieczeństwo maszyn
• Widoczność (dotyczy szczególnie materiałów organicznych)
• Robotyka
• Systemy przetwarzania
• HACCAP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)
• Standardy EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
• Standardy sanitarne 3-A

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:

 

Hans Chr. Olesen

Electrical Design and Automation

 

Lars Tilling

DIS København