Przemysł

Produkcja żywności

CREADIS opracowuje zaawansowane maszyny i systemy dla potrzeb produkcji żywności i dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie projektowania/opracowania, wdrażania, uruchamiania i rozwoju:

  • Maszyn i systemów produkcyjnych
  • Systemów Identyfikacji i śledzenia
  • Systemów higieny/czystości (CIP)

Zakres kompetencji właściwych dla branży:

  • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
  • Robotyka
  • Systemy procesowe
  • Standardy EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • Standardy sanitarne 3-A

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:

 

Marcin Śniady

Department Manager