Przemysł

Energetyka

Wieloletnie doświadczenie zdobywane pod każdą szerokością geograficzną sprawia, że CREADIS stał się jednym ze światowych liderów w obszarze produkcji energii i energetyki odnawialnej. Kwalifikacje zawodowe pracowników CREADIS w połączeniu z nowoczesnymi technologiami gwarantują odpowiednią jakość i wydajność. Pracujemy dla wiodących producentów turbin wiatrowych na świecie, współpracujemy z wieloma dostawcami w branży energetycznej.

Pracujemy zarówno z energetyką konwencjonalną jak i energetyką odnawialną która - szczególnie w czasach malejących zasobów paliw kopalnych - wymaga szczególnych rozwiązań. Innowacyjność wyróżniająca projekty techniczne CREADIS została doceniona między innymi przez wiodące firmy zajmujące się produkcją turbin wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych.

Realizowaliśmy projekty w następujących obszarach:

• Energetyka wiatrowa
Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju energetyki odnawialnej są turbiny wiatrowe, optymalne wykorzystanie energii zapewniają farmy wiatrowe umiejscowione na morzu (offshore wind power) oraz na lądzie (onshore wind power) na terenach zapewniających odpowiednie warunki wietrzne. Technologie, które realizuje CREADIS to także farmy wiatrowe zdolne do pozyskiwania energii na terenach nizinnych oraz w miejscach specyficznych takich jak np. tunele.

• Energetyka węglowa i gazowa
Rozwój branży energetycznej to także energetyka konwencjonalna mająca wciąż ogromne znaczenie gospodarcze. Energetyka bazująca na wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny także wymaga nowoczesnych technologii. Do energetyki konwencjonalnej zalicza się również elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące biomasę i biogaz. Inżynierowie i technolodzy CREADIS stale pracują nad nowymi rozwiązaniami w wymagającym sektorze, z korzyścią dla obecnych i nowych partnerów.

• Energetyka alternatywna
Nowe technologie pozwalają, z korzyścią dla środowiska i z korzyścią dla redukcji emisji CO2, na wykorzystanie energii zielonej. Proces zainicjowany przez współspalanie a później samodzielne spalanie biomasy jest kontynuowany poprzez technologię wykorzystania innych paliw alternatywnych takich jak paliwa alternatywne stałe (RDF). Paliwa alternatywne mogą mieć różną postać fizyczną od pelletu, poprzez kord i drobno rozdrobnione frakcje do paliw pociętych do postaci frakcji kawałkowej. Paliwa alternatywne pochodzą z różnych dziedzin przemysłowych (industrial) oraz z obszaru selekcji z gospodarstw domowych, czyli odpady komunalne (municipal). Obecne kotły umożliwiają zarówno współspalanie jak i samodzielne spalanie paliw alternatywnych do produkcji ciepła i energii elektrycznej lub tylko spalanie paliw często połączonej z generacją ciepła w spalarni odpadów (waste incineration plant)

• Energia z ogniw słonecznych
Kolejna alternatywa wobec paliw kopalnych. Pozyskiwanie energii ze słońca możliwe jest nie tylko w krajach o gorącym klimacie, ale także w klimacie umiarkowanym. Dzięki technologiom CREADIS dostęp do energii słonecznej można mieć także przy niekorzystnej aurze oraz w jesienne i zimowe dnie czy noce. CREADIS to zarówno kolektory słoneczne, jak również systemy magazynowania energii.

• Energia prądów morskich i pływów wodnych
Nowoczesne technologie to także rozwiązania oparte na energii pływów morskich i prądów wodnych. Podnoszenie oraz opadanie wód w morzach i oceanach, zależne przede wszystkim od faz Księżyca, już od lat 60. minionego stulecia wykorzystywane jest do produkcji zielonej energii. Innym sposobem pozyskiwania energii wody są hydroelektrownie, które powstają na małych, średnich i największych rzekach.

Energia odnawialna wciąż jest zbyt mało wykorzystywana w przemyśle oraz w gospodarstwach domowych. O ile coraz powszechniej spotyka się projekty techniczne służące do ogrzewania energią słoneczną, to także inne technologie związane z energetyką odnawialną warte są uwagi. Innowacyjne rozwiązania CREADIS umożliwiają dobór optymalnych rozwiązań na dziś i na jutro.

W przypadku pytań, proszę skontaktuj się z nami:

 

Bartłomiej Trzciński

Country Manager

 

Andrzej Pasternak

Engineering Manager - Mechanical