Kiedy działalność firmy idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem

                                     

Odpowiedzialność społeczna i dostarczanie zrównoważonych rozwiązań naszym klientom są głęboko zakorzenione w DNA firmy CREADIS. Zapraszamy do zapoznania się z czterema głównymi tematami naszych działań z zakresu CSR: środowisko, ludzie, innowacyjność i działalność charytatywna.

 

W CREADIS zrównoważony rozwój zawsze stanowił jeden z fundamentów firmy – jeszcze przed zdefiniowaniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ i upowszechnieniem się społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dotyczy to zarówno relacji z klientami podczas realizacji projektów, jak i naszych pracowników, którzy chętnie wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę w ramach wolontariatów.

 

W CREADIS profesjonalna inżynieria jest naszym motorem do działania. Dlatego wspólnym wątkiem w naszych wysiłkach na rzecz CSR jest chęć wywierania pozytywnego wpływu na świat poprzez społeczność najlepszych inżynierów, potrafiących wykorzystać potencjał technologii i zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie widoczne w przypadku energii odnawialnej, która stanowi istotny element podstawowej działalności firmy.

 

W naszej pracy z CSR koncentrujemy się na czterech tematach. Tutaj dowiesz się o nich więcej:


ŚRODOWISKO

Przeczytaj, jak w CREADIS pomagamy rozwijać technologię, która zapewni zieloną energię przyszłym pokoleniom. Dowiedz się więcej o naszych oddanych pracownikach, którzy jako wolontariusze w krajach CZYTAJ DALEJ


LUDZIE
Przeczytaj o naszej pracy w zakresie kształcenia stażystów, przekształcaniu konserwatywnych kultur korporacyjnych za granicą w bardziej demokratyczne organizacje, a także o tworzeniu najlepszych warunków dla naszych pracowników.
CZYTAJ DALEJ


INNOWACJE
Przeczytaj o naszych usługach dostarczających klientom bardziej inteligentne i zrównoważone rozwiązania.
CZYTAJ DALEJ

 


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Poznaj niektóre z charytatywnych projektów, które wspiera CREADIS.
CZYTAJ DALEJ

Przeczytaj również nasz Kodeks postępowania, stanowiący wspólny zestaw wartości, według których działają wszyscy w CREADIS.

 

 

 

CREADIS