ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

                                     

Dział Zarządzania Projektami firmy CREADIS pomaga klientom w osiąganiu celów i realizacji ich strategicznych ambicji poprzez doskonałą realizację projektów. Staramy się być najlepszymi kierownikami projektu realizującymi projekty w doskonały sposób w środowiskach technicznych dzięki naszej pasji, jaką są: Oddziaływanie, Postęp i Ludzie.

 

Osiągamy to poprzez koncentrację na jednoznacznym zakresie oraz na wytwarzaniu wartości dla klienta, poprzez usuwanie przeszkód dla osiągania postępu w realizacji projektu i osiągania sukcesu oraz poprzez koncentrację na doskonałym przewodzeniu i prawdziwej pasji do pracy z ludźmi i współpracy.

                                     

 

Wszystkie projekty rozpoczynamy, stawiając sobie za cel tworzenie wartości i oddziaływanie na otoczenie! Profesjonalne zarządzanie projektem to jeden z kluczowych czynników zapewniających wywarcie oczekiwanego oddziaływania.

 

 

Profesjonalne zarządzanie projektami i programami technicznymi prowadzi do postępu i pewności siebie i gwarantuje sukces. W firmie CREADIS pragniemy umożliwiać naszym klientom dostęp do najlepszych kierowników projektu, którzy są w stanie zapewnić dynamikę realizacji projektu gwarantującą osiągnięcie celów i oczekiwanego oddziaływania.

 

 

W firmie CREADIS kierownicy projektu są czymś więcej: sztuka zarządzania projektem jest ich pasją i są oni doświadczonymi międzynarodowymi menedżerami technicznymi gotowymi do pomagania Państwa organizacji.

 

 

Ciągle pracujemy nad tym, aby podnosić i rozwijać kompetencje naszych kierowników projektu. Robimy to oferując ciągłe szkolenia i certyfikację, np. certyfikaty PRINCE2, SCRUM, IPMA, wewnętrzne programy szkoleniowe, a także szkolenie praktyczne, dzielenie się wiedzą oraz coaching.

 

 

W przypadku każdego projektu dopasowujemy odpowiedniego kandydata do Państwa projektu, organizacji oraz wyzwań, przed jakimi stoją Państwo w obecnej chwili.

 

 

Our competencies within project management covers: new product development, software and digitalization, cost out, asset management and service, documentation and quality, machinery and equipment, automation and supply chain.

EXPLORE HOW WE HAVE HELPED OTHERS

                                     

Here you can find an extract of some of the different projects we have been involved in.

 

CREADIS