Zarządzanie projektem:
Pomagamy w bezpiecznym zarządzaniu projektem od A do Z

                                     

Niezależnie od rodzaju rozpoczynanego projektu zarządzanie projektem jest jego kluczową częścią. Łączy to projekt w całość i tworzy podstawy jego sukcesu. W firmie DIS/CREADIS zarządzanie projektami to nie tylko szablony i harmonogramy, ale także współpraca ludzi. Dlatego możemy pomóc Ci bezpiecznie doprowadzić Twój projekt do końca.

 

Zbyt wiele projektów kończy się niepowodzeniem, a przyczyny zawsze można prześledzić od początku projektu. Krótko mówiąc, oznacza to, że projekty kończą się niepowodzeniem, ponieważ od samego początku nie są nastawione na osiągnięcie sukcesu.

 

Właśnie tym zajmuje się DIS/CREADIS. Kiedy nasi kierownicy projektów rozpoczynają nowy projekt dla klienta, punktem wyjścia zawsze jest zidentyfikowanie i zdefiniowanie łańcucha wartości projektu, a więc także ryzyka związanego z projektem. Wtedy możemy zapewnić, że projekt jest przygotowany w najlepszy możliwy sposób, aby odnieść sukces.

 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TO RZEMIOSŁO

                                     

W DIS/CREADIS postrzegamy zarządzanie projektami jako dyscyplinę na równi z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. To rzemiosło, które wymaga wysokich kompetencji w zakresie zapewniania jakości i planowania, zarządzania ryzykiem i kierowania zespołem.

 

Nasi kierownicy projektu rozumieją łańcuch wartości klienta i pomagają zapewnić, że uzasadnienie biznesowe projektu jest utrzymywane. Organizują projekt, umożliwiając zespołowi projektowemu współpracę oraz opracowywanie rozwiązań i produktów, które tworzą wartość dla klienta.

Uporządkowane rozpoczęcie projektu jest kluczem do sukcesu

                                     

Projekty nie kończą się niepowodzeniem nagle i niespodziewanie. Kończą się niepowodzeniem, ponieważ od samego początku przeoczone zostają krytyczne czynniki ryzyka, co powoduje, że projekt podąża za tak zwaną "krwistoczerwoną krzywą porażki", gdzie poziom stresu w projekcie stale rośnie i rośnie. Nasze doświadczenie pokazuje bardzo wyraźnie, że jeśli pośpiesznie przejdziesz przez początkowe etapy, aby rozpocząć projekt, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się on niepowodzeniem.

 

Uporządkowane rozpoczęcie projektu ma zatem kluczowe znaczenie dla jego powodzenia.

MODEL PROJEKTOWY 3-5-5 FIRMY DIS/CREADIS

                                     

 

W DIS/CREADIS pracujemy w oparciu o model projektowy 3-5-5, który zapewnia nam niezbędne narzędzia i wspólny język, co pomaga nam bezpiecznie prowadzić projekty do mety.

 

Model projektowy określa trzy nadrzędne kryteria powodzenia projektu, pięć podstawowych kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz pięć naszych podstawowych wartości. To podstawa naszego podejścia do wszystkich projektów: Są to inwestycje i muszą być odpowiednio zarządzane, aby przyniosły oczekiwany zwrot, zarówno dla naszych klientów, DIS, jak i zespołu projektowego. Takie jest nasze nastawienie podczas realizacji projektów.

3 ogólne kryteria sukcesu:
- wartość dla klienta
- droba inwestycja dla DIS/CREADIS
- nauka, tworzenie wspólnoty i dodawanie energii zespołowi

 

5 podstawowych kompetencji:
- Jakość i planowanie
- Uzasadnienie biznesowe
- Organizacja
- Postępy i status
Zarządzanie ryzykiem i problemami

 

5 wartości:
- Wspólnota
- Entuzjazm
- Profesjonalizm
- Elastyczność
- Otwartość

Proces realizacji projektu przebiega zgodnie z czterema fazami projektu, które zapewniają prawidłowy przebieg oraz postęp zgodnie z "zieloną" krzywą projektu, gdzie ryzyko i problemy są na bieżąco rozwiązywane w celu pomyślnego zakończenia projektu.

Zarządzanie projektem to współpraca między ludźmi

                                     

Głównym motywem naszego podejścia do projektów jest to, że chodzi w nich o ludzi, a żeby odnieść sukces, muszą oni mocno dążyć w tym samym kierunku. Ważne jest, aby realizowanie projektu nie polegało na wypełnianiu szablonów czy wykonywaniu rytuałów.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania projektami w DIS/CREADIS, możesz zapisać się do naszego biuletynu na temat zarządzania projektami tutaj.

MATERIAL

Tutaj można przyjrzeć się naszemu podejściu oraz dowiedzieć się, dlaczego w DIS/CREADIS uważamy, że zarzadzanie projektami ma znaczenie w odnoszeniu sukcesu.

 

                                     

ENVIRONMENT

THE PROJECT EXCELLENCE HANDBOOK
This handbook is unique. It stands on five hands-on, fundamental pillars of project management, which can be applied to any project.
READ MORE

 

SEVEN COSTLY SINS IN PROJECT MANAGEMENT
Projects fail from the start because employees fail to set them up to succeed. But what does that mean?
READ MORE

 

PROJECT MANAGEMENT ON THE WALL
"This ability is something that separates real Project Leaders from the "filling out templates in solitude”".
READ MORE

 

ON PROJECT MANAGEMENT
And why it doesn't really matter which framework or methodology you try to apply.
READ MORE

 
CREADIS