MASZYNY I URZĄDZENIA

                                     

Dział Maszyn i Urządzeń firmy CREADIS dostarcza swoim klientom rozwiązania „pod klucz”. Korzystając z najnowszych technologii i zatrudniając najlepszych inżynierów, rozwiązujemy wyzwania w zakresie urządzeń produkcyjnych, wyposażenia badawczego, narzędzi i urządzeń dla sektora energii odnawialnej.

 

 

Dzięki naszemu zrozumieniu znaczenia utrzymania i podnoszenia konkurencyjności, stale koncentrujemy się na optymalizacji produktów i produkcji w sektorze maszyn i urządzeń produkowanych na zamówienie, w odniesieniu do których posiadamy specjalistyczną wiedzę.

Nasze rozwiązania oparte są na ponad 20-letnim doświadczeniu, know-how i podejściu, zgodnie z którym łatwy dostęp do odpowiednich i niezbędnych umiejętności wewnątrz przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie.

 

Explore our competence areas

                                     

 

Explore our competence areas within machinery & equipment here...

EXPLORE HOW WE HAVE HELPED OTHERS

                                     

Here you can find an extract of some of the different projects we have been involved in.

 

CREADIS