INŻYNIERIA MECHANICZNA

                                     

 

Dział Mechaniczny firmy CREADIS zapewnia najlepszą jakość usług w zakresie inżynierii mechanicznej związanej z rozwojem produktu i projektowaniem konstrukcji. Robimy to dzięki w pełni wdrożonym rozwiązaniom i silnemu zrozumieniu łańcucha wartości.

 

Zawsze tworzymy innowacyjne, zrównoważone i opłacalne rozwiązania dla naszych klientów.
Zapewniamy rozwój i utrzymanie inspirującego, uczącego się i dzielącego się wiedzą środowiska pracy.

 

Nasze rozwiązania oparte są na ponad 20-letnim doświadczeniu i podejściu, zgodnie z którym łatwy dostęp do odpowiednich i niezbędnych umiejętności wewnątrz przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie - a firma CREADIS z pewnością dostęp taki posiada.

 

Explore our competence areas

 

Explore our competence areas within mechanical engineering here...

EXPLORE HOW WE HAVE HELPED OTHERS

                                     

Here you can find an extract of some of the different projects we have been involved in.

CREADIS