INŻYNIERIA MECHANICZNA

                                     

 

Dział Mechaniczny firmy CREADIS zapewnia najlepszą jakość usług w zakresie inżynierii mechanicznej związanej z rozwojem produktu i projektowaniem konstrukcji. Robimy to dzięki w pełni wdrożonym rozwiązaniom i silnemu zrozumieniu łańcucha wartości.

 

Zawsze tworzymy innowacyjne, zrównoważone i opłacalne rozwiązania dla naszych klientów.
Zapewniamy rozwój i utrzymanie inspirującego, uczącego się i dzielącego się wiedzą środowiska pracy.

 

Nasze rozwiązania oparte są na ponad 20-letnim doświadczeniu i podejściu, zgodnie z którym łatwy dostęp do odpowiednich i niezbędnych umiejętności wewnątrz przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie - a firma CREADIS z pewnością dostęp taki posiada.

 

                                     

 

Explore our competence areas within mechanical engineering here...

Mechanical Engineering Kompetencje

„Twoje pomysły przemieniamy w rozwiązania techniczne”. Nasza działalność obejmuje wszystkie aspekty projektowania mechanicznego, np. certyfikacje, modelowanie 3D i opracowywanie koncepcji.

 

Nasi konstruktorzy - mechanicy mają duże doświadczenie w następujących obszarach:

 

Certyfikacja i dokumentacja techniczna:
• Oznaczenia CE i dokumentacja
• Certyfikaty
• Instrukcje i procesy
• Konfiguracje produktów i programowanie
• Aktualizacja rysunków 2D

 

Projektowanie:
• Burza mózgów i sesje rozwoju koncepcji
• Ocena ryzyka projektowego
• Modelowanie 3D w różnych programach CAD
• Modelowanie parametryczne
• Szkielety/modularyzacja
• Trasy kablowe
• Analiza przyczyn podstawowych
• Optymalizacja kosztów
• DFA, DFM, DFX
• GPS i analiza łańcucha tolerancji
• Konstrukcje z różnych materiałów, stali/metali, tworzyw sztucznych, gumy itp.

Korzystając z najbardziej aktualnych narzędzi obliczamy, symulujemy i zatwierdzamy Państwa projekt niezależnie od aplikacji.

 

Realizujemy zadania z zakresu mechaniki konstrukcji w takich obszarach jak:

 

Statyka - symulacja i analiza:
• Statyczna i quasi-statyczna analiza strukturalna
• Weryfikacja mocowań
• Analiza wyboczeń
• Analiza zmęczenia
• Analiza mechaniki pękania
• Analiza oparta na metodach FE

 

Dynamika - symulacja i analiza:
• Analiza wielu ciał elastycznych i sztywnych
• Obciążenia i systemy kontroli
• Symulacja aero-elastyczna
• Symulacja aero-serwo-elastyczna
• Analiza wibracyjna
• Analiza modalna
• Drgania losowe/wymuszone
• Analiza wibroakustyczna
• Analiza dynamiki nieliniowej
• Analiza oddziaływania/analiza testu upadku
• Analiza głębokiego kształtowania

 

Termodynamika i dynamika płynów:
• Analiza stanu ustalonego/analiza termiczna stanu przejściowego
• Analiza przepływu - aerodynamika
• Analiza przepływu wielofazowego
• Systemy chłodzenia/ogrzewania
• Analiza oparta na metodach CFD

Nasze usługi obejmują cały proces od pomysłu do gotowego produktu, zapewniając spełnienie wszystkich wymagań.

 

Nasi inżynierowie mechanicy mają duże doświadczenie w następujących obszarach:

 

Rozwój koncepcji i produktu
• Badania rynku
• Sesje burzy mózgów
• Kontrola technologii
• Opracowanie nowej koncepcji
• Ocena koncepcji
• Inteligentne rozwiązania

 

Realizacja projektu
• Dostosowanie procesu projektowego
• Przydzielenie rady decyzyjnej
• Wewnętrzne ustawienie interfejsu:
• Sprzęt/oprogramowanie
• Zarządzanie projektem
• Automatyzacja

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w branży energetyki wiatrowej, zajmujemy się wszystkimi aspektami opracowania turbin: od pomysłu do produktu końcowego.

 

Nasi inżynierowie mechanicy mają duże doświadczenie w następujących obszarach:

 

Opracowanie rozwiązań:
• Projektowanie komponentów
• System odchylenia
• Osłona gondoli
• Duże odlewy
• Konstrukcja łopaty

 

Produkcja i montaż:
• Budowa i planowanie
• Prace dźwigowe i transport
• Wyposażenie pomocnicze

 

Operacje w terenie:
• Serwis pogwarancyjny
• Wycofanie z eksploatacji
• Rozwiązania modernizacyjne
• Ponowne podłączenie
• Serwis wielu marek
• Starzenie się

 

Narzędzia:
• Sesje burzy mózgów
• Kontrola technologii
• Opracowanie nowej koncepcji
• Ocena koncepcji

Przeładunek wszystkich rodzajów materiałów sypkich, od paliw alternatywnych po sproszkowane białko i glebę.

 

Nasi inżynierowie mechanicy mają duże doświadczenie w następujących obszarach:

 

Dokumentacja techniczna:

• Faza studium wykonalności/koncepcyjna
• Dokumentacja podstawowa/ wykonawcza/ warsztatowa
• Program zwiększenia wydajności
• Analiza zastąpienia dla paliw alternatywnych

 

Opracowanie maszyn i/lub procesu przemysłowego dopasowanego do wymagań:

• System odbioru: Stacja DISCHARGER z poziomu ruchomej podłogi lub wywrotki
• System odbioru: Stacja CREATOR do odbioru z ciężarówek, ładowarek lub buldożerów
• Przenoszenie mechaniczne: przenośnik łańcuchowy, rurowy przenośnik taśmowy, podnośnik
• Obróbka: separacja magnetyczna i elementów nadwymiarowych
• Zasilanie: DISBIN, podajnik ślimakowy, podajnik taśmowy
• Transport pneumatyczny: DISBLASTER, obrotowa śluza, wlot pieca/pieca do kalcynacji

Nasz dobrze udokumentowany proces pozwala nam na systematyczną identyfikację i wdrażanie redukcji kosztów Państwa produktów lub usług.

.

 

Nasi inżynierowie mechanicy mają duże doświadczenie w następujących obszarach:

 

Optymalizacja systemu:
• Badania rynku
• Sesje burzy mózgów
• Kontrola technologii
• Opracowanie nowej koncepcji
• Ocena koncepcji
• Inteligentne rozwiązania

 

Redukcja kosztów narzędzi:
• Analiza trendów
• Outsourcing-insourcing
• Lean Thinking
• Normalizacja
• Ocena
• Modularyzacja-elastyczność
• Wymiana urządzeń opracowanych wewnątrz firmy
• Projektowanie pod kątem możliwości produkcji
• Przejście od starej technologia do nowej technologii

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych obszarów naszych działań, dlatego doskonale wiemy jak wspomóc Twoją firmę w spełnieniu obowiązujących wymogów urzędowych.

 

Ocena ryzyka, koncepcja, projekt, realizacja, walidacja, planowanie, zgodność itp. w zakresie nowych, istniejących i modernizowanych maszyn:

 

Nowe, istniejące i modernizowane maszyny:

• Pełna obsługa projektu w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego
• Szczegółowe dyrektywy i normy
• Pakiet dokumentacji
• Świadectwo zgodności
• Dokumentacja/warsztaty FMEA
• Projekty koncepcyjne
• Obliczenia poziomu wydajności
• Indywidualne rozwiązania kosztowe
• Optymalizacja
• Weryfikacja/Walidacja
• Przeglądy
• Kontrole zgodności
• Wdrażanie systemu
• Zgodność międzynarodowa

 

Zgodnie z lokalnymi normami i specjalnymi wymogami środowiskowymi.

„Znamy składniki Twoich aktywów”. Dzięki połączeniu naszych unikalnych osiągnięć projektowych z rzeczywistym doświadczeniem, redukujemy koszty operacyjne, zwiększamy wydajność i eliminujemy problemy techniczne.

 

Konserwacja:

• Optymalizacja
• Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (RCM)
• Monitorowanie w oparciu o stan
• Integracja systemu CMMS

 

Analiza:

• Analiza trybu awaryjnego
• Analiza przyczyn podstawowych
• Analiza krytyczności/ryzyka
• Analiza kosztów cyklu życia

 

Usługi:

• Ułatwienia i realizacja FMECA
• Modernizacja i aktualizacja
• Starzenie się
• Skanowanie 3D

 

Dokumentacja:

• Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi
• Dokumentacja techniczna
• Dane główne i RDS-PP

 

Zgodność z lokalnymi normami i specjalnymi wymaganiami środowiskowymi.

EXPLORE HOW WE HAVE HELPED OTHERS

                                     

Here you can find an extract of some of the different projects we have been involved in.

WE HELP CUSTOMERS ALL INDUSTRIES

                                     

We use our compentences to create value for all industries ranging from wind
energy to optimization of industrial manufacturing.

 

Explore our cases section to learn more.

CREADIS