DIGITAL SOLUTIONS

                                     

 

DIS/CREADIS Digital Solutions pomaga klientom dostarczać solidne i profesjonalne rozwiązania w całym procesie produktów rozwiązań cyfrowych, projektów rozwoju oprogramowania i digitalizacji.

 

Czynimy to, podejmując inicjatywę i rozumiejąc drogę od szczegółów technicznych do wartości dla klienta.

 

Nasze rozwiązania oparte są na ponad 20-letnim doświadczeniu i podejściu, zgodnie z którym łatwy dostęp do odpowiednich i niezbędnych umiejętności wewnątrz przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie - a firma CREADIS z pewnością dostęp taki posiada.

 

                                     

 

Explore our competence areas within digital solutions here...

Digital Solutions KOMPETENCJE

Wybór odpowiedniej platformy programistycznej może przyczynić się do sukcesu Państwa modelu biznesowego - dlatego też zakup nowego oprogramowania jest ważną decyzją, gdyż może ona mieć wpływ na wiele procesów.

 

Rynek oprogramowania jest bardzo zróżnicowany, a dla wielu osób zrozumienie najbardziej optymalnego rozwiązania może być trudne, ponieważ każda platforma ma swoje wady i zalety, a także, nieodpowiedni wybór często wiąże się z wysokim całkowitym kosztem posiadania.

 

Jeśli chodzi o opracowanie nowego oprogramowania, aplikacje internetowe mogą być dobrym punktem wyjścia, ponieważ w porównaniu z innymi konkurencyjnymi platformami, mają one bardzo elastyczny charakter i mogą być udostępniane jednocześnie wielu użytkownikom do stosowania i testowania.

 

Firma DIS ma doświadczenie w dostarczaniu innowacyjnych aplikacji internetowych dla wielu branż i może pomóc w podjęciu decyzji, która platforma oprogramowania będzie najlepiej odpowiadać potrzebom biznesowym klienta w najbliższej i dalszej perspektywie.

 

Cenimy sobie rozwój oprogramowania zorientowany na klienta, co oznacza, że każdy projekt jest procesem całościowym, w którym klientowi oferuje się pełną przejrzystość i współdecydowanie w całym procesie realizacji projektu. Poprzez zaangażowanie naszych klientów i częste uzgodnienia z nimi jesteśmy w stanie zapewnić to, aby każdy projekt zmierzał we właściwym kierunku i aby nie tracić czasu na działania nie wnoszące wartości dodanej.

 

Możliwość pobierania i udostępniania istotnych danych biznesowych z operacji zdalnych lub utrudnionych jest ważnym krokiem w kierunku wydajnego przepływu pracy i lepszych sposobów przechwytywania i strukturyzacji istotnych danych operacyjnych.

 

Zastosowanie aplikacji mobilnych w środowisku profesjonalnym sprzyja szybkiemu podejmowaniu decyzji i stanowi podstawę do uzyskania w czasie rzeczywistym wglądu w działania podejmowane w całej organizacji, co pozwala to na lepszą alokację zasobów i dokładniejsze oszacowanie zużycia czasu.

 

Firma DIS posiada wszechstronne doświadczenie w dostarczaniu zarówno przemysłowych, jak i konsumenckich rozwiązań w zakresie mobilności - poniżej przedstawiamy złożone projekty z wieloma interfejsami łączącymi z istniejącymi systemami i samodzielnymi aplikacjami towarzyszącymi inteligentnym produktom konsumenckim.

 

Cenimy sobie rozwój oprogramowania zorientowany na klienta, co oznacza, że każdy projekt jest procesem całościowym, w którym klientowi oferuje się pełną przejrzystość i współdecydowanie w całym procesie realizacji projektu. Poprzez zaangażowanie naszych klientów i częste uzgodnienia z nimi jesteśmy w stanie zapewnić to, aby każdy projekt zmierzał we właściwym kierunku i aby nie tracić czasu na działania nie wnoszące wartości dodanej.

 

Nasi inżynierowie programiści mają duże doświadczenie w pracy z:

• Xamarin studio
• Ionic
• Google Flutter
• Android Studio
• React Native
• Android Studio
• XCode

Wraz z wdrożeniem Przemysłu 4.0, a tym samym zwiększeniem dostępności danych, dla wielu organizacji coraz bardziej istotne stają się warunki wstępne do uzyskania bardzo szczegółowej wiedzy o zaawansowanych analizach danych.

 

Nie jest więc przypadkiem, że zaawansowane analizy danych są obecnie powszechnie stosowane w wielu organizacjach. Dzieje się tak, gdyż pozwalają one na lepsze podejmowanie decyzji i udział w identyfikacji wąskich gardeł, a tym samym umożliwiają doskonalenie produktów i optymalizację produkcji.

 

W firmie DIS pomagamy przedsiębiorstwom osiągnąć doskonałość operacyjną, nadając istniejącym danym kontekst, strukturę i znaczenie poprzez cyfryzację z zaawansowaną analizą danych. Dodatkowo dysponujemy szeroką wiedzą przemysłową, która pozwala nam na realizację cyfryzacji w firmach zainteresowanych zwiększeniem wykorzystania danych.

 

Dlatego też, niezależnie od tego, jak dobrze Państwa firma radzi sobie z gromadzeniem danych i przekształcaniem ich w wartościową wiedzę, możemy pomóc i zbudować odpowiednie warunki ku temu, aby Państwa firma mogła podejmować rozsądne decyzje w oparciu o dane, a tym samym mieć większą wiedzę na temat tego, gdzie znajdują się możliwości optymalizacji.

 

Firma DIS ma doświadczenie w pracy z wieloma różnymi narzędziami do analizy danych:

• Python
• Microsoft PowerBi
• Elastyczny stos
• R-studio
• Matlab
• Tensorflow

Wraz z wprowadzeniem uczenia maszynowego pojawia się możliwość operacjonalizacji i wykorzystania danych biznesowych jako podstawy do działań opartych na rzeczywistych danych, co daje możliwość odkrycia nowego sposobu działania firmy, dzięki zwiększonej automatyzacji i lepszej wiedzy operacyjnej.

 

Prowadzenie cyfryzacji i konstruowanie sensownych modeli danych to nie tylko silne kompetencje techniczne - to raczej dogłębna wiedza na temat procesów przemysłowych w zakresie doboru, ograniczania zakresu i analizowania danych, które są niezbędne w danym projekcie związanym z uczeniem maszynowym.

 

W firmie DIS zajmujemy się pracami badawczo-rozwojowymi w wielu branżach i mamy potwierdzoną historię wdrażania zmian w przedsiębiorstwach zainteresowanych przemyśleniem na nowo ich dotychczasowego sposobu działania.
Bez względu na to, jak zaawansowany jest proces cyfryzacji w Państwa firmie, możemy pomóc Państwu w zdobyciu specjalistycznej wiedzy na temat postępów w cyfryzacji lub zaawansowanego modelowania danych za pomocą głębokich sieci neuronowych.

 

W firmie DIS mamy doświadczenie w zarówno nadzorowanym, jak i nienadzorowanym uczeniu maszynowym i posiadamy rozległą wiedzę na temat stosowania:

• nVidia Cuda
• Caffe
• PyTorch
• TensorFlow
• SciKit Learn
• Kibana
• Microsoft Cognitive toolkit

EXPLORE HOW WE HAVE HELPED OTHERS

                                     

Here you can find an extract of some of the different projects we have been involved in.

WE HELP CUSTOMERS ALL INDUSTRIES

                                     

We use our compentences to create value for all industries ranging from wind
energy to optimization of industrial manufacturing.

 

Explore our cases section to learn more.

CREADIS