WYSOKI STANDARD PROFESJONALIZMU

                                     

CREADIS zatrudnia inżynierów o wysokich kwalifikacjach, posiadających stopnie licencjackie, magisterskie i doktorskie w dziedzinach mechaniki, inżynierii elektrycznej i automatyki, sprzętu i oprogramowania, projektowania przemysłowego i zarządzania projektami. Pracownicy CREADIS posiadają solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, oraz są specjalistami w swoich dziedzinach. Prowadzi to do cennego współdziałania dla potrzeb naszych klientów, którzy uzyskują doradztwo „700-w-1” w obrębie naszej połączonej wiedzy.

 

Dowiesz się, że pracownicy CREADIS podchodzą z pasją do technologii i są innowacyjni i elastyczni. Wszyscy pracownicy CREADIS należą do najlepszych w swoich dziedzinach i z wielką radością podchodzą do nowych wyzwań, znajdując nowe rozwiązania skomplikowanych kwestii.

 

                                     

EMBEDDED
SOLUTIONS

                                     

DIGITAL
SOLUTIONS

                                     

INŻYNIERIA
MECHANICZNA

                                     

ROZWIĄZANIA W
ZAKRESIE AUTOMATYKI

                                     

ENERGETYKA

                                     

MASZYNY I
URZĄDZENIA

                                     

ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM

CREADIS