DISway

 

                           

 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, opracowaliśmy szereg procesów, koncepcji i metod, które skracają czas wprowadzenia produktu na rynek, wysoką wydajność i innowacyjne rozwiązania – nazywamy to DISway.

 

DISway obejmuje szereg znormalizowanych procesów, które można dostosować do procesów konkretnego zadania oraz do procesów klienta, jego wymagań i życzeń. Pomaga to w zapewnieniu możliwie jak najlepszego postępu i wyników dla projektu. Niemniej jednak, jesteśmy również zadowoleni korzystając z własnych procesów i modeli projektów klienta, jeżeli jest to wymagane.

 

DISway lub Twój sposób!

  

CREADIS posiada certyfikat 9001

 

CREADIS posiada certyfikaty w trzech formach współpracy wykorzystywanych przez firmę:

• Projekty konsultacyjne, w których CREADIS dostarcza klientowi koncepcje i wiedzę, często na temat organizacji klienta.
• Projekty rozwojowe, w których CREADIS dostarcza rozwiązanie poprzez ustrukturyzowany i przejrzysty proces projektowy.
• Projekty dostaw, w których CREADIS dostarcza rozwiązanie pod klucz obejmujące maszynę.