ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

                                     

 

Dział Zarządzania Projektami firmy CREADIS pomaga klientom w osiąganiu celów i realizacji ich strategicznych ambicji poprzez doskonałą realizację projektów. Staramy się być najlepszymi kierownikami projektu realizującymi projekty w doskonały sposób w środowiskach technicznych dzięki naszej pasji, jaką są: Oddziaływanie, Postęp i Ludzie.

 

Osiągamy to poprzez koncentrację na jednoznacznym zakresie oraz na wytwarzaniu wartości dla klienta, poprzez usuwanie przeszkód dla osiągania postępu w realizacji projektu i osiągania sukcesu oraz poprzez koncentrację na doskonałym przewodzeniu i prawdziwej pasji do pracy z ludźmi i współpracy.

                                     

 

Wszystkie projekty rozpoczynamy, stawiając sobie za cel tworzenie wartości i oddziaływanie na otoczenie! Profesjonalne zarządzanie projektem to jeden z kluczowych czynników zapewniających wywarcie oczekiwanego oddziaływania.

 

Profesjonalne zarządzanie projektami i programami technicznymi prowadzi do postępu i pewności siebie i gwarantuje sukces. W firmie CREADIS pragniemy umożliwiać naszym klientom dostęp do najlepszych kierowników projektu, którzy są w stanie zapewnić dynamikę realizacji projektu gwarantującą osiągnięcie celów i oczekiwanego oddziaływania.

 

W firmie CREADIS kierownicy projektu są czymś więcej: sztuka zarządzania projektem jest ich pasją i są oni doświadczonymi międzynarodowymi menedżerami technicznymi gotowymi do pomagania Państwa organizacji.

 

Ciągle pracujemy nad tym, aby podnosić i rozwijać kompetencje naszych kierowników projektu. Robimy to oferując ciągłe szkolenia i certyfikację, np. certyfikaty PRINCE2, SCRUM, IPMA, wewnętrzne programy szkoleniowe, a także szkolenie praktyczne, dzielenie się wiedzą oraz coaching.

 

W przypadku każdego projektu dopasowujemy odpowiedniego kandydata do Państwa projektu, organizacji oraz wyzwań, przed jakimi stoją Państwo w obecnej chwili.

 

People is Passion – Culture is Key

 

NASZE KOMPETENCJE

 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:

EVA BUNDGAARD ANDERSEN

Global Functional Manager,
Project Management

Aarhus, DK
One moment, please...
CREADIS